Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Hai trực thăng Apaches tiêu diệt nhóm du kích Taliban (ST: Đạt)Nhờ có hệ thống hồng ngoại tuyến nên phi công quan sát rất rõ để tránh giết hại thường dân. Giửa đoạn vidéo người xem có thể thấy 1 người già chống gậy đi nhưng không hề bị bắn & nhửng chiếc lều không bị phá huỷ vì có thể trong lều có đàn bà & trẻ em.
Chiến tranh hiện nay , lực lượng nồng cốt trên chiến trường là  Không quân nhờ kỷ thuật điện tử & vủ khí tối tân nên đở gây thiệt hại về nhân mạng cho thành phần bộ binh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết nhận xét, nếu chưa đăng kí, bạn có thể ghi tên mình (hoặc nickname) và xuống mục "Chọn 1 nhận dạng" nháy vào "Ẩn danh" rồi xuất bản nhận xét.