Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Điểm binh khóa 5 Lục quân (Nguyễn Xuân Hòa)

Điểm binh Lục quân TQT k5 phía Nam
(Cụ Nguyễn Xuân Hòa chấp bút)
A. Danh sách: Cao điểm 1995 (sau 5 năm thành lập BLL):
* SG có 37 thành viên:
Nguyễn Xuân Hòa
Cao Tử Dũng
Đoàn Duy Đạo
Đinh Ngọc Địch
Lê Đình Đức
Bùi Đức Hà

Việt Hải
Phạm Gia Hội
Vũ Công Ích
Lê Lâm
Nguyễn Tiến Lập
Nguyễn Văn Linh
Trần Đăng Lộc
Trịnh Lung
Phạm Văn Nghĩa
Hồ Đắc Nho
Nguyễn Huy Phuc
Lâm Quế
Bùi Ngọc Sách
Điền Sơn
Nguyễn Viết Tá
Nguyễn Văn Sử
Bảo Tân
Lưu Đình Thanh
Hồng Thanh
Nguyễn Đức Thiêm
Nguyễn Thịnh
Lê Ngọc Thọ
Nguyễn Tùng
Hoàng Thương
Lê Thanh Vân
Bùi Tường Vỹ
Tô Hải
* Vũng Tàu có 4:
Nguyễn Linh
Nguyễn Văn Giáo
Phí Hải Đường
Giang Tấn
* Huế có 3:
Nguyễn Cửu Châu
Vĩnh Mẫn
Võ Như Dũng
Cộng: 37 + 4 + 3 = 44
Sau bổ sung: Biện Văn Bành (Đà Lạt)
B. Đến 2017 còn 13:
- SG (11): Hòa, Dũng, Đạo, Hà, Huy Phúc, Tá, Thiêm, Bành, Thịnh, Đinh Trọng Thiệp, Tô Hải.
- Vũng Tầu (1): Lâm Quế.
- Huế (1): Vĩnh Mẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết nhận xét, nếu chưa đăng kí, bạn có thể ghi tên mình (hoặc nickname) và xuống mục "Chọn 1 nhận dạng" nháy vào "Ẩn danh" rồi xuất bản nhận xét.